Clemens Wallén Östlund Advokater AB

Clemens Wallén Östlund Advokater erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till framför allt mindre och medelstora företag i Sverige.

Basen i vår verksamhet är traditionell affärsjuridik och omfattar flertalet juridiska frågor som brukar uppkomma inom ramen för våra klienters olika affärsverksamheter. Därutöver har advokatbyrån särskild kompetens inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och entreprenadrätt.

I förekommande fall hamnar våra klienter i tvister. Vi tillvaratar då våra klienters intressen vid förhandlingarna med motparten och eftersträvar alltid den bästa möjliga affärsmässiga lösningen. I de fall rättsprocesser är oundvikliga företräder vi våra klienter inför domstolar, skiljenämnder och myndigheter.

Advokatbyrån har god förhandlingsvana och gedigen erfarenhet av att driva kommersiella tvister

Vår målsättning är att tillhandahålla snabb och tillförlitlig service till rimliga kostnader. Affärsidén låter enkel men förutsätter i själva verket ett starkt engagemang och hög kompetens. Att advokatbyrån har tillämpat denna affärsidé alltsedan starten 1978 är säkerligen en bidragande orsak till att många av våra uppdragsgivare väljer att etablera en långvarig och kontinuerlig klientrelation med oss.