Clemens Wallén Östlund Advokater AB
Address/Adress:
Fiskebovägen 16
SE 132 51 Saltsjö Boo
Sweden

Telephone +46 (0) 8 678 40 00

Telefax +46 (o) 8 678 35 00

E-mail teddy.wallen@cwo.se

Web www.cwo.se

Debitering av arvode

Vi fakturerar företag löpande månadsvis eller kvartalvis och för närvarande debiterar vi 2 200 kr per timme exklusive mervärdesskatt. Övriga debiterar vi enligt domstolsverkets timkostnadsnorm och rättskyddsförsäkring.
Registered office/Styrelsens säte:
Stockholm

Registration number/Organisationsnr:
556168-8903