Clemens Wallén Östlund Advokater AB
ADVOKAT TEDDY WALLÉN
Jur kand vid Stockholms Universitet 1973.

Tidigare anställningar
Tingtjänstgöring 1974 till 1976 vid
Mjölby Tingsrätt
Biträdande jurist vid Advokatfirman
Ingemar Bernhult 1974 till 1980
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1979.

Delägare i Clemens Wallén Östlund Advokater sedan 1980.

Språk: svenska/engelska

E-post:
teddy.wallen@cwo.se